Verksamheten

Vi har funnits sedan 1992 då verksamheten startades upp av personal från det gamla regementet. Numera har vi öppet för alla som vill ha möjlighet att som förälder få vara med och påverka och ha en insyn i verksamheten.

Vi på Sjöängen vill skapa goda relationer mellan föräldrar och personal. Man ska känna trygghet inför sitt barns vistelse på förskolan. Att vara del av en föräldrakooperativ förskola är spännande och utvecklande. Jämfört med att ha sitt barn på en kommunalt driven förskola innebär det mer engagemang och ansvar, men också större möjligheter att påverka sitt barns tillvaro.

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utvecklingtill aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.”  Lpfö18

Varje år följer arbetet på förskolan ett tema, under året 2020/21 kommer vi att jobba med Babblarna som tema. Barnen är uppdelade i mindre grupper under vårt temaarbete.

    

                                                       

 

     

 

      

  

                            

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.