Femårsgruppen

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
intresse för skriftspråksamt förståelse för symboler och hur de användsför att förmedla budskap"

                                                                                                                                    Lpfö 18

 

 I femårsgruppen går de barnen som går sitt sista år på förskolan, vid några tillfällen varje vecka så träffas de i den lilla gruppen.   

I femårsgruppen arbetar vi med ett material som heter Väpplarna. Materialet är uppdelat i fyra olika mål som är uppdelat utifrån läroplanens mål och riktlinjer; socialt samspel, språk, matematik. NO/teknik. Barnen har även en egen arbetsbok som tillhör. 

 

 

    

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.