Föräldrainsats

När man som familj börjar på Sjöängen, går man in ett egagemang som är roligt och stimulerande för hela familjen. Vi har tillsammans valt att inte ha arbetsplikt i barngrupp. Däremot ansvarar föräldrarna för lättare underhåll av inne- och utemiljö. Föräldrar är mycket välkomna att hälsa på och vara med i barngrupp någon gång/termin, och vi ber ibland föräldrar med möjlighet att hjälpa till vid utflykter.

"Arbetslaget ska ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmet ”  Lpfö18

 

 

  

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.