Skogen

                             

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"
                                                                                                                                   Lpfö18

Närheten till naturen gör att vi utnyttjar den ofta, Vi går till skogen minst två gånger i veckan,  Vi har alltid samling i våra smågrupper i skogen och en fruktstund.
Ibland om vädret tillåter så tar vi med oss lunchen till skogen eller så tänder vi en brasa och grillar hamburgare

Skogen lockar till lek och här finns massor av material till både lekar och samlingar. Här tränas också både fin- och grovmotorik, de lär sig krypa, gå, hoppa, balansera och klättra i träd och över stenar. Kreativiteten och fantasi tränas och alla sinnen övas genom att lukta, känna, titta, smaka, lyssna och jämföra sådant som finns i naturen.

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förståelse för sambamd i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

 

   

    

                                      
                                                                                                                             

 

                    

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.